Fırsat Eşitliği Politikamız

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU),

  • Etnik köken,
  • Irk,
  • Cinsiyet
  • Renk,
  • Bedensel engel ve dış görünüş,
  • Yaş,
  • Medeni yada ailevi durum,
  • Politik görüş,

ayrımı yapmaksızın, tüm bireylere hem eğitim hem istihdam alanında eşit muamele ve fırsatlar sunmaktadır.