Dekan Mesajı

Doç. Dr. Figen YAMAN LESINGER
Öğrenci Dekanı
E-posta

Sevgili öğrencilerimiz,

Dekanlığımız, öğrencilerimizle üniversite yönetimi arasında köprü vazifesi gören bir birimdir. Öğrenciler, genel veya özel tüm sorunlarını, her konudaki dilek, istek ve önerilerini, Öğrenci Dekanlığı kanalıyla üniversite yönetimi ile paylaşabilirler.

Öğrencilerimizi, üniversiteye geldikleri ilk günden itibaren akademik donanımlarına ek olarak, kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişimleri açılarından da donanımlı ve bilinçli hale getirmek ve bu alanlarda yapılan aktiviteler aracılığı ile gerek iş gerekse sosyal yaşamlarında başarılı ve etkin bireyler olmalarını sağlayacak becerileri kazanacakları ortamı yaratmak, Öğrenci Dekanlığının en önemli misyonudur.

Bu misyonla kurulan Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yanı sıra ilgi duydukları tüm alanlardaki etkinlikleri desteklemekte, teşvik etmekte ve yönlendirmektedir.

Öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlardaki etkinliklerini, birleşerek kurdukları öğrenci kulüplerinde gerçekleştirmekte olup, bu amaçla geniş bir yelpazede yer alan kulüpler Öğrenci Dekanlığı denetiminde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Öğrenci Dekanlığı ile öğrenciler arasında oluşturulan dinamik süreçte temel felsefe, öğrencileri, hazırlık sınıfından başlayarak, üniversiteden mezun oluncaya kadar geçen sürede akademik gelişimlerinin yanı sıra, onları ilgi, yetenek, eğilimleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda eğitici etkinliklerle buluşturmak ve üniversite yaşamlarını daha renkli, eğlenceli ve keyifli hale getirerek üniversite içi entelektüel iklimi oluşturmaktır.

Öğrenci Dekanlığı bünyesinde; Kariyer Planlama Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, RadyoKSTU, Sağlık Merkezi, Sosyal Sorumluluk Projeleri Merkezi, Engelsiz Yaşam Birimi, Sence-Sis, Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Konseyi bulunmaktadır. Bu birimler faaliyet ve çalışmalarını Dekanlığın gözetiminde sürdürmektedirler.

Sevgilerimle.